Tegeleme veermiku ja pidurisüsteemi hoolduse ning remondiga. Tavaline veermiku kontroll võtab aega umbes pool tundi, mis maksab 16€.
Veermiku regulaarne kontroll ja remont on tähtis osa sõiduohutuse tagamiseks. Arvestades meie teedel valitsevat olukorda, siis lõtkuva või mitte kvaliteetsete varuosadega remonditud veermikuga võib see löökaugus puruneda ja kaasa tuua endaga liiklusõnnetuse. Sellepärast on mõistlik lasta vähemalt korra aastas kontrollida veermik ja pidurisüsteem üle ja teostada vajalikke remonte jooksvalt.
Jooksvalt teostatud remont on üldjuhul soodsam, sest üks lõtkuv detail hakkab kohe lõhkuma teisi korras detaile ja lõpuks võib juhtuda, et ilma kapitaalse veermikuremondita hakkama ei saa. Koheselt avastatud lõtkude kõrvaldamine võtab vähem tööaega võrreldes „käestlastud” veermikuga.

Olenevalt vahetatavast detailist võib tekkida vajadus silla reguleerimise järgi. Kahjuks meie ise silla reguleerimisega ei tegele, kuid meil on koostööpartnerid, kes teevad selle töö ära.